Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Exness Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
23:04 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 1.30.5 1.0 2.5 0.5 1.0 1.9 0.6 0.9 2.0 0.6 1.2 2.5
GBP/USD 1.40.5 1.2 10.3 0.5 1.0 4.7 0.5 1.0 2.2 0.5 1.7 10.3
USD/JPY 1.40.5 1.1 7.7 0.5 0.9 2.1 0.6 0.9 1.5 0.6 1.3 7.7
USD/CHF 1.70.7 1.3 4.7 0.7 1.2 3.0 0.8 1.1 2.3 0.8 1.6 4.7
AUD/USD 1.60.9 1.4 5.0 0.9 1.3 4.7 0.9 1.3 2.1 0.9 1.7 5.1
EUR/GBP 2.11.2 1.9 6.2 1.3 1.7 3.0 1.2 1.7 6.2 1.3 2.2 5.4
USD/CAD 2.11.1 1.9 5.9 1.1 1.7 2.7 1.1 1.6 2.5 1.1 2.2 7.6
NZD/USD 2.61.7 2.5 7.8 1.7 2.3 5.9 1.7 2.2 3.4 1.7 2.9 7.8
EUR/JPY 2.11.5 2.1 7.0 1.5 2.0 3.5 1.5 1.9 4.2 1.6 2.3 7.0
EUR/CHF 2.31.0 1.8 7.4 1.0 1.5 4.6 1.0 1.4 6.3 1.0 2.3 7.5
GBP/JPY 3.52.5 3.2 25.2 2.6 3.0 6.8 2.5 2.8 4.9 2.5 3.7 25.2
GBP/CHF 3.32.0 3.4 16.7 2.1 3.2 8.9 2.0 3.0 5.6 2.6 3.9 16.7
CHF/JPY 2.91.9 2.6 14.7 2.0 2.5 5.1 1.9 2.4 5.1 1.9 3.0 14.7
CAD/CHF 3.01.9 2.7 8.2 1.9 2.5 4.4 2.0 2.5 5.4 2.0 3.3 9.5
EUR/AUD 3.11.7 3.0 10.9 1.7 2.9 7.4 1.7 2.8 5.5 2.1 3.4 10.9
EUR/CAD 3.31.5 2.6 8.6 1.5 2.4 4.7 1.5 2.3 6.6 1.6 2.9 9.4
AUD/JPY 2.21.4 2.1 12.0 1.5 2.1 5.7 1.4 2.0 2.8 1.6 2.3 12.0
AUD/NZD 2.51.4 2.5 12.0 1.6 2.3 8.2 1.4 2.2 3.4 1.5 2.9 12.0
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng