Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

So Sánh Chênh Lệch Giá Nhà Môi Giới EUR/USD

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
10:59 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
Admiral Markets
Tài Khoản Thật
0.00.0 0.1 6.3 0.0 0.2 6.3 0.0 0.1 0.4 0.0 0.2 6.3
FXCM
Tài Khoản Thật
0.20.0 0.2 2.5 0.0 0.2 0.8 0.0 0.1 2.5 0.0 0.3 3.1
GO Markets
Tài Khoản Thật
0.30.0 0.3 5.8 0.0 0.6 5.8 0.0 0.2 0.7 0.0 0.5 5.8
FP Markets
Tài Khoản Thật
0.40.0 0.2 1.2 0.0 0.1 1.2 0.0 0.1 1.2 0.0 0.3 6.1
Markets.com
Tài Khoản Thật
0.60.4 0.6 4.0 0.4 0.8 4.0 0.4 0.5 0.9 0.4 0.8 4.0
DF Markets
Tài Khoản Thật
0.90.8 1.1 2.4 0.8 0.9 1.4 0.8 0.9 1.2 0.8 1.5 4.6
OCTA FX
Tài Khoản Thật
0.90.7 0.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 5.2
ForexClub
Tài Khoản Thật
1.10.8 1.0 1.9 0.8 1.0 1.9 0.9 1.0 1.9 0.7 1.1 3.7
Avatrade
Tài Khoản Thật
1.31.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Exness
Tài Khoản Thật
1.30.5 1.0 2.5 0.5 1.0 1.9 0.6 0.9 2.0 0.6 1.2 2.5
FXPro
Tài Khoản Thật
1.31.3 1.7 2.2 1.3 1.7 2.2 1.7 1.7 2.2 1.3 1.7 3.2
FxNet
Tài Khoản Thật
2.22.2 2.4 8.5 2.2 2.6 8.5 2.2 2.3 3.3 2.2 2.6 9.1
Forex4you
Tài Khoản Thật
4.40.1 0.5 4.4 0.1 0.2 4.4 0.1 0.2 1.0 0.1 0.8 4.5
Forex.com
Tài Khoản Thật
6.01.1 2.1 6.0 1.1 1.6 6.0 1.1 1.5 3.9 1.1 2.5 6.0
FXGrow
Tài Khoản Thật
8.28.1 8.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 8.5 12.1
Oanda
Tài Khoản Thật
10.01.0 2.4 10.0 1.0 1.5 10.0 1.0 1.4 7.1 1.0 3.5 10.0
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng