Tin Tức Nóng Hổi
0

So Sánh Chênh Lệch Giá Nhà Môi Giới EUR/USD

So sánh Ký hiệu:
HOẶC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
07:06 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
GO Markets
Tài Khoản Thật
0.10.0 0.2 7.5 0.0 0.1 3.0 0.0 0.1 0.7 0.0 0.3 7.5
FXCM
Tài Khoản Thật
0.20.0 0.2 1.5 0.0 0.2 1.5 0.0 0.1 1.5 0.0 0.2 1.4
FxNet
Tài Khoản Thật
0.30.0 0.2 0.6 0.0 0.2 0.4 0.0 0.2 0.6 0.0 0.6 13.2
FXGrow
Tài Khoản Thật
0.60.0 0.8 9.5 0.0 0.6 4.6 0.0 0.6 2.7 0.0 1.0 9.5
Admiral Markets
Tài Khoản Thật
0.80.7 1.0 14.6 0.7 0.8 5.0 0.7 0.8 1.2 0.7 1.2 14.6
DF Markets
Tài Khoản Thật
0.90.8 1.1 3.3 0.8 0.9 3.3 0.8 0.9 3.3 0.8 1.3 2.4
FXPro
Tài Khoản Thật
1.30.7 1.7 3.4 0.7 1.7 3.4 0.7 1.7 2.6 0.7 1.7 3.2
Exness
Tài Khoản Thật
1.30.5 1.0 2.5 0.5 1.0 1.9 0.6 0.9 2.0 0.6 1.2 2.5
Markets.com
Tài Khoản Thật
1.71.1 1.4 3.5 1.1 1.4 3.5 1.1 1.4 3.5 1.1 1.5 4.0
Avatrade
Tài Khoản Thật
1.91.9 1.9 5.1 1.9 1.9 5.1 1.9 2.0 5.1 1.9 1.9 1.9
ForexClub
Tài Khoản Thật
3.80.4 1.3 4.5 0.5 0.9 4.5 0.5 0.8 1.7 0.4 1.5 3.8
FBS
Tài Khoản Thật
4.7
0.7 1.8 4.7 0.7 0.8 4.7 0.7 0.8 2.2 0.7 2.2 4.7
Forex.com
Tài Khoản Thật
6.01.1 2.1 6.0 1.1 1.6 6.0 1.1 1.5 3.9 1.1 2.5 6.0
Oanda
Tài Khoản Thật
6.01.0 2.2 7.8 1.0 1.3 7.8 1.0 1.3 7.8 1.0 2.8 6.5
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng