Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Avatrade Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
07:24 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 1.31.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
GBP/USD 2.02.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
USD/JPY 1.51.5 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
USD/CHF 2.02.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AUD/USD 1.81.8 1.8 1.8 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8
EUR/GBP 2.02.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
USD/CAD 2.52.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
NZD/USD 2.82.8 2.8 2.8 0.0 0.0 0.0 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
EUR/JPY 2.22.2 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
EUR/CHF 2.32.3 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
GBP/JPY 3.03.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
GBP/CHF 3.73.7 3.7 3.7 0.0 0.0 0.0 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
CHF/JPY 2.72.7 2.7 2.7 0.0 0.0 0.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
CAD/CHF 3.63.6 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
EUR/AUD 3.43.4 3.4 3.4 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4
EUR/CAD 3.63.6 3.6 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
USD/ZAR 308.0308.0 308.0 308.0 0.0 0.0 0.0 308.0 308.0 308.0 308.0 308.0 308.0
USD/TRY 121.0121.0 121.0 121.0 0.0 0.0 0.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0 121.0
USD/MXN 147.0147.0 147.0 147.0 0.0 0.0 0.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0 147.0
USD/SEK 40.040.0 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0
AUD/JPY 2.62.6 2.6 2.6 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
AUD/NZD 4.24.2 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng