Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

So Sánh Chênh Lệch Giá Nhà Môi Giới AUD/NZD

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
14:20 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
FXCM
Tài Khoản Thật
0.80.2 0.8 9.2 0.2 0.8 1.8 0.2 0.7 9.2 0.2 1.1 6.7
GO Markets
Tài Khoản Thật
1.10.2 0.8 2.2 0.5 0.9 1.4 0.3 0.9 1.4 0.2 1.3 9.7
FXGrow
Tài Khoản Thật
2.31.9 2.4 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 2.9 11.8
Admiral Markets
Tài Khoản Thật
2.31.2 2.3 22.7 1.2 2.8 22.7 1.2 2.8 22.7 1.2 2.1 3.5
Exness
Tài Khoản Thật
2.51.4 2.5 12.0 1.6 2.3 8.2 1.4 2.2 3.4 1.5 2.9 12.0
OCTA FX
Tài Khoản Thật
2.62.3 2.8 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.8 11.9
Markets.com
Tài Khoản Thật
2.92.7 3.9 30.0 2.7 4.7 30.0 2.7 4.6 30.0 2.7 3.5 7.6
ForexClub
Tài Khoản Thật
3.92.6 3.2 18.6 2.6 3.2 18.6 2.6 3.2 18.6 0.4 3.6 15.5
Avatrade
Tài Khoản Thật
4.24.2 4.2 4.2 0.0 0.0 0.0 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
FxNet
Tài Khoản Thật
4.33.0 4.5 36.5 3.0 5.3 36.5 3.0 5.2 36.5 3.0 4.1 12.2
DF Markets
Tài Khoản Thật
9.29.0 10.2 16.4 9.0 9.2 11.0 9.0 9.2 10.2 9.0 11.9 21.6
Oanda
Tài Khoản Thật
10.02.5 4.3 10.0 2.6 3.7 10.0 2.5 3.4 5.0 2.6 5.3 10.0
FXPro
Tài Khoản Thật
10.53.0 4.6 10.8 3.1 4.0 10.8 3.1 3.9 7.5 3.0 5.3 11.0
Forex.com
Tài Khoản Thật
18.62.7 6.3 18.6 2.7 4.8 18.6 3.1 4.3 18.6 3.1 7.8 18.6
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng