Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Admiral Markets Chênh Lệch Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
  Hiện tại
10:59 GMT
Tổng thể
(tất cả các giờ)
Mỹ
phiên
Châu Âu
phiên
Châu Á
phiên
    tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa tối thiểu   trung bình   tối đa
EUR/USD 0.00.0 0.1 6.3 0.0 0.1 1.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.2 6.3
GBP/USD 0.30.2 0.6 16.8 0.2 0.4 1.7 0.2 0.4 1.7 0.2 0.9 22.8
USD/JPY 0.20.2 0.3 16.7 0.2 0.2 1.0 0.2 0.2 0.6 0.2 0.4 16.7
USD/CHF 0.80.6 1.0 16.4 0.6 0.8 1.3 0.6 0.8 1.3 0.6 1.2 19.1
AUD/USD 0.40.3 0.5 17.0 0.3 0.4 1.1 0.3 0.4 0.6 0.3 0.5 17.0
EUR/GBP 0.60.4 0.8 15.0 0.4 0.6 1.4 0.4 0.6 1.4 0.4 1.1 29.1
USD/CAD 1.01.0 1.3 17.9 1.0 1.1 3.2 1.0 1.2 3.2 1.0 1.5 18.4
NZD/USD 0.60.3 0.6 16.1 0.3 0.5 2.1 0.3 0.5 1.0 0.3 0.7 16.1
EUR/JPY 0.70.6 0.9 15.0 0.6 0.7 1.8 0.6 0.7 1.7 0.6 1.1 16.9
EUR/CHF 1.30.9 1.5 18.1 0.9 1.2 2.4 0.9 1.2 2.3 0.9 1.8 18.1
GBP/JPY 1.91.2 1.9 32.4 1.2 1.5 5.5 1.2 1.6 3.6 1.2 2.4 32.9
EUR/AUD 1.30.8 1.6 31.5 0.8 1.2 2.8 0.8 1.1 1.8 0.8 2.0 31.5
EUR/CAD 1.71.2 2.1 21.1 1.2 1.8 3.3 1.2 1.7 3.3 1.2 2.5 28.5
AUD/JPY 1.31.0 1.5 28.6 1.0 1.3 2.3 1.0 1.3 2.0 1.0 1.7 28.6
AUD/NZD 2.31.2 2.3 22.7 1.2 2.1 3.1 1.2 2.1 3.1 1.2 2.6 23.8
  •  
      Bao gồm tiền hoa hồng