Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

OCTA FX Báo Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
OCTA FX
Forex, H.đồng CFD, H.đồng Tương lai, Quyền chọn, Cược C.lệch
 Lưu ký T.Thiểu: $5
 Khu vực:
Tham Gia Ngay
Ký hiệu Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
EUR/USD 1.13661 1.13670 0.9 1.13747 1.13657 01/03
GBP/USD 1.32577 1.32591 1.4 1.32657 1.32522 01/03
USD/JPY 111.719 111.732 1.3 111.739 111.318 01/03
USD/CHF 0.99837 0.99850 1.3 0.99844 0.99695 01/03
AUD/USD 0.70877 0.70892 1.5 0.71082 0.70869 01/03
EUR/GBP 0.85722 0.85741 1.9 0.85783 0.85704 01/03
USD/CAD 1.31721 1.31736 1.5 1.31754 1.31552 01/03
NZD/USD 0.68105 0.68122 1.7 0.68208 0.68029 01/03
EUR/JPY 126.984 126.999 1.5 127.012 126.598 01/03
EUR/CHF 1.13478 1.13498 2.0 1.13500 1.13357 01/03
GBP/JPY 148.118 148.142 2.4 148.144 147.647 01/03
GBP/CHF 1.32362 1.32388 2.6 1.32385 1.32218 01/03
CHF/JPY 111.889 111.912 2.3 111.916 111.499 01/03
CAD/CHF 0.75786 0.75807 2.1 0.75833 0.75728 01/03
EUR/AUD 1.60340 1.60368 2.8 1.60358 1.59962 01/03
EUR/CAD 1.49716 1.49736 2.0 1.49797 1.49624 01/03
AUD/JPY 79.186 79.205 1.9 79.383 78.972 01/03
AUD/NZD 1.04058 1.04084 2.6 1.04240 1.04055 01/03
* -
Bao gồm tiền hoa hồng