Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Oanda Báo Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Ký hiệu Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
EUR/USD 1.08334 1.08434 10.0 1.08747 1.08144 08/05
GBP/USD 1.23974 1.24124 15.0 1.24657 1.23526 08/05
USD/JPY 106.590 106.690 10.0 106.742 106.214 08/05
USD/CHF 0.97017 0.97167 15.0 0.97345 0.96804 08/05
AUD/USD 0.65249 0.65399 15.0 0.65472 0.64913 08/05
EUR/GBP 0.87296 0.87446 15.0 0.87647 0.87119 08/05
USD/CAD 1.39224 1.39314 9.0 1.39889 1.39078 08/05
NZD/USD 0.60097 0.60225 12.8 0.60179 0.59751 24/04
EUR/JPY 115.540 115.690 15.0 115.733 115.025 08/05
EUR/CHF 1.05172 1.05322 15.0 1.05451 1.05164 08/05
GBP/JPY 132.229 132.379 15.0 132.674 131.253 08/05
GBP/CHF 1.20372 1.20522 15.0 1.20811 1.20108 08/05
CHF/JPY 109.728 109.928 20.0 109.932 109.095 08/05
CAD/CHF 0.69635 0.69791 15.6 0.69785 0.69478 08/05
EUR/AUD 1.65850 1.66050 20.0 1.66859 1.65715 08/05
EUR/CAD 1.50892 1.51042 15.0 1.51546 1.50777 08/05
USD/ZAR 19.02579 19.10579 800.0 19.17710 18.82463 24/04
USD/TRY 6.94581 6.99581 500.0 6.99276 6.92524 24/04
USD/MXN 24.94743 25.00743 600.0 25.28350 24.59484 24/04
USD/SEK 10.02965 10.05965 300.0 10.11501 10.01704 24/04
AUD/JPY 69.576 69.726 15.0 69.720 68.979 08/05
AUD/NZD 1.06224 1.06324 10.0 1.06322 1.05908 24/04
* -
Bao gồm tiền hoa hồng