Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FXPro Báo Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Ký hiệu Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
EUR/USD 1.13690 1.13703 1.3 1.13925 1.13499 28/06
GBP/USD 1.26979 1.26994 1.5 1.27336 1.26591 28/06
USD/JPY 107.820 107.834 1.4 107.930 107.554 28/06
USD/CHF 0.97616 0.97633 1.7 0.97734 0.97373 28/06
AUD/USD 0.70164 0.70272 10.8 0.70222 0.69974 28/06
EUR/GBP 0.89559 0.89572 1.3 0.89912 0.89390 28/06
USD/CAD 1.30940 1.30957 1.7 1.31009 1.30586 28/06
NZD/USD 0.67169 0.67187 1.8 0.67197 0.66883 28/06
EUR/JPY 122.639 122.657 1.8 122.775 122.272 28/06
EUR/CHF 1.10993 1.11021 2.8 1.11221 1.10816 28/06
GBP/JPY 136.886 136.909 2.3 137.193 136.261 28/06
GBP/CHF 1.23918 1.23968 5.0 1.24283 1.23375 28/06
CHF/JPY 110.427 110.477 5.0 110.561 110.194 28/06
CAD/CHF 0.74550 0.74585 3.5 0.74674 0.74342 28/06
EUR/AUD 1.61877 1.62064 18.7 1.62537 1.61817 28/06
EUR/CAD 1.48893 1.48958 6.5 1.49184 1.48618 28/06
USD/ZAR 14.07195 14.09905 271.0 14.19095 14.07195 28/06
USD/TRY 5.77597 5.80826 322.9 5.79647 5.75033 28/06
USD/MXN 19.21460 19.22960 150.0 19.23285 19.14428 28/06
USD/SEK 9.28273 9.29123 85.0 9.30312 9.25006 28/06
AUD/JPY 75.691 75.731 4.0 75.781 75.312 28/06
AUD/NZD 1.04468 1.04573 10.5 1.04663 1.04338 28/06
* -
Bao gồm tiền hoa hồng