Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FXGrow Báo Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Ký hiệu Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
EUR/USD 1.10554 1.10636 8.2 1.10698 1.10323 02/03
GBP/USD 1.28180 1.28270 9.0 1.28238 1.27737 02/03
USD/JPY 108.180 108.264 8.4 108.186 107.324 02/03
USD/CHF 0.96411 0.96500 8.9 0.96509 0.96157 02/03
AUD/USD 0.65408 0.65494 8.6 0.65425 0.64635 02/03
EUR/GBP 0.86247 0.86268 2.1 0.86507 0.86071 02/03
USD/CAD 1.33366 1.33456 9.0 1.34351 1.33342 02/03
NZD/USD 0.62469 0.62484 1.5 0.62481 0.61969 02/03
EUR/JPY 119.686 119.707 2.1 119.700 118.596 02/03
EUR/CHF 1.06672 1.06695 2.3 1.06674 1.06355 02/03
GBP/JPY 138.759 138.788 2.9 138.759 137.390 02/03
GBP/CHF 1.23674 1.23701 2.7 1.23688 1.23028 02/03
CHF/JPY 112.186 112.223 3.7 112.232 111.333 02/03
CAD/CHF 0.72294 0.72323 2.9 0.72294 0.71628 02/03
EUR/AUD 1.68971 1.68996 2.5 1.70679 1.68923 02/03
EUR/CAD 1.47535 1.47563 2.8 1.48605 1.47517 02/03
AUD/JPY 70.826 70.849 2.3 70.841 69.503 02/03
AUD/NZD 1.04762 1.04785 2.3 1.04771 1.04235 02/03
* -
Bao gồm tiền hoa hồng