Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

FP Markets Báo Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Ký hiệu Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
EUR/USD 1.13632 1.13636 0.4 1.14086 1.13533 01/03
GBP/USD 1.32016 1.32116 10.0 1.32864 1.31720 01/03
USD/JPY 111.917 111.946 2.9 112.078 111.324 01/03
USD/CHF 0.99909 0.99928 1.9 1.00088 0.99630 01/03
AUD/USD 0.70789 0.70799 1.0 0.71216 0.70693 01/03
EUR/GBP 0.86004 0.86062 5.8 0.86230 0.85707 01/03
USD/CAD 1.33054 1.33075 2.1 1.33061 1.31297 01/03
NZD/USD 0.67962 0.67968 0.6 0.68390 0.67940 01/03
EUR/JPY 127.178 127.208 3.0 127.499 126.602 01/03
EUR/CHF 1.13532 1.13553 2.1 1.13706 1.13359 01/03
GBP/JPY 140.617 140.626 0.9 140.851 140.223 24/12
GBP/CHF 1.31874 1.32034 16.0 1.32629 1.31675 01/03
CHF/JPY 112.007 112.047 4.0 112.165 111.479 01/03
CAD/CHF 0.75052 0.75133 8.1 0.76169 0.75052 01/03
EUR/AUD 1.60502 1.60523 2.1 1.60720 1.59833 01/03
EUR/CAD 1.51193 1.51215 2.2 1.51195 1.49202 01/03
AUD/JPY 79.233 79.253 2.0 79.648 78.991 01/03
* -
Bao gồm tiền hoa hồng