Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Forex.com Báo Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Forex.com
Forex, H.đồng CFD
 Lưu ký T.Thiểu: $250
 Khu vực: United States
Tham Gia Ngay
Ký hiệu Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
EUR/USD 1.14101 1.14161 6.0 1.15358 1.13875 10/08
GBP/USD 1.27589 1.27682 9.3 1.28357 1.27220 10/08
USD/JPY 110.773 110.853 8.0 111.135 110.504 10/08
USD/CHF 0.99463 0.99573 11.0 0.99743 0.99279 10/08
AUD/USD 0.72973 0.73064 9.1 0.73744 0.72798 10/08
EUR/GBP 0.89411 0.89538 12.7 0.89913 0.89256 10/08
USD/CAD 1.31368 1.31461 9.3 1.31523 1.30390 10/08
NZD/USD 0.65845 0.66002 15.7 0.66175 0.65693 10/08
EUR/JPY 126.348 126.600 25.2 128.050 126.001 10/08
EUR/CHF 1.13510 1.13626 11.6 1.14601 1.13388 10/08
GBP/JPY 141.352 141.523 17.1 142.511 140.921 10/08
GBP/CHF 1.26899 1.27142 24.3 1.27702 1.26482 10/08
CHF/JPY 111.208 111.491 28.3 111.749 111.067 10/08
CAD/CHF 0.75620 0.75841 22.1 0.76227 0.75620 10/08
EUR/AUD 1.56225 1.56386 16.1 1.57010 1.56038 10/08
EUR/CAD 1.49895 1.50064 16.9 1.50491 1.49201 10/08
USD/ZAR 14.07125 14.10425 330.0 14.14693 13.65620 10/08
USD/TRY 6.40396 6.41966 157.0 6.79429 5.54882 10/08
AUD/JPY 80.852 80.975 12.3 81.908 80.609 10/08
AUD/NZD 1.10671 1.10857 18.6 1.11738 1.10479 10/08
* -
Bao gồm tiền hoa hồng