x
Tin Tức Nóng Hổi
0

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới EUR/USD

So sánh Ký hiệu:
HOẶC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
FXGrow - Live 1.16376 1.16379 0.3 1.16768 1.16191 12:41:26
FxNet - Live 1.16376 1.16378 0.2 1.16768 1.16190 12:41:19
GO Markets - Live 1.16374 1.16380 0.6 1.16767 1.16188 12:41:19
Oanda - Live 1.16374 1.16386 1.2 1.16766 1.16184 12:41:19
FXPro - Live 1.16374 1.16390 1.6 1.16762 1.16183 12:41:08
Admiral Markets - Live 1.14674 1.14689 1.5 1.14714 1.13910 14/07
Avatrade - Live 1.13387 1.13404 1.7 1.13545 1.13143 23/08
DF Markets - Live 1.16372 1.16382 1.0 1.16764 1.16183 12:41:22
Exness - Live 1.12660 1.12673 1.3 1.13264 1.12339 08/09
Forex.com - Live 1.13387 1.13406 1.9 1.13544 1.13146 23/08
ForexClub - Live 1.16373 1.16381 0.8 1.16765 1.16188 12:41:14
FXCM - Live 1.13395 1.13397 0.2 1.13552 1.13147 23/08
* -
Bao gồm tiền hoa hồng