Tin Tức Nóng Hổi
0

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới EUR/USD

So sánh Ký hiệu:
HOẶC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
FXGrow - Live 1.16481 1.16512 3.1 1.17335 1.16454 25/05
FxNet - Live 1.16545 1.16548 0.3 1.16842 1.16302 24/07
GO Markets - Live 1.16487 1.16514 2.7 1.17335 1.16456 25/05
Oanda - Live 1.17274 1.17394 12.0 1.17386 1.16685 06/10
FXPro - Live 1.16492 1.16505 1.3 1.17328 1.16447 25/05
Admiral Markets - Live 1.16474 1.16517 4.3 1.17331 1.16451 25/05
Avatrade - Live 1.16483 1.16502 1.9 1.17327 1.16450 25/05
DF Markets - Live 1.16606 1.16614 0.8 1.17329 1.16458 25/05
Exness - Live 1.12660 1.12673 1.3 1.13264 1.12339 08/09
Forex.com - Live 1.13387 1.13406 1.9 1.13544 1.13146 23/08
ForexClub - Live 1.16488 1.16516 2.8 1.17332 1.16455 25/05
FXCM - Live 1.16513 1.16521 0.8 1.17336 1.16458 25/05
* -
Bao gồm tiền hoa hồng