Tin Tức Nóng Hổi
0

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới EUR/USD

So sánh Ký hiệu:
HOẶC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
FXGrow - Live 1.17200 1.17233 3.3 1.17386 1.16259 20/07
FxNet - Live 1.16545 1.16548 0.3 1.16842 1.16302 24/07
GO Markets - Live 1.17202 1.17231 2.9 1.17387 1.16261 20/07
Markets.com - Live 1.17198 1.17228 3.0 1.17374 1.16249 20/07
FXPro - Live 1.17209 1.17222 1.3 1.17384 1.16254 20/07
Oanda - Live 1.17197 1.17257 6.0 1.17379 1.16327 20/07
FXCM - Live 1.17203 1.17212 0.9 1.17389 1.16262 20/07
Admiral Markets - Live 1.17202 1.17234 3.2 1.17385 1.16259 20/07
Avatrade - Live 1.17183 1.17202 1.9 1.17378 1.16255 20/07
DF Markets - Live 1.17259 1.17267 0.8 1.17383 1.16251 20/07
Exness - Live 1.12660 1.12673 1.3 1.13264 1.12339 08/09
FBS - Live 1.17182 1.17237 6.2 1.17385 1.16262 20/07
Forex.com - Live 1.17191 1.17247 5.6 1.17382 1.16257 20/07
ForexClub - Live 1.17198 1.17234 3.6 1.17385 1.16259 20/07
* -
Bao gồm tiền hoa hồng