x
0

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới EUR/USD

So sánh Ký hiệu:
HOẶC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
FXGrow - Live 1.07872 1.07874 0.2 1.08266 1.07773 11:06:29
FxNet - Live 1.07871 1.07874 0.3 1.08266 1.07774 11:06:31
GO Markets - Live 1.07870 1.07874 0.4 1.08265 1.07773 11:06:30
Oanda - Live 1.07866 1.07877 1.1 1.08262 1.07767 11:06:31
FXPro - Live 1.13388 1.13403 1.5 1.13546 1.13140 23/08
Admiral Markets - Live 1.07867 1.07882 1.5 1.08260 1.07768 11:06:24
Avatrade - Live 1.13387 1.13404 1.7 1.13545 1.13143 23/08
DF Markets - Live 1.13394 1.13404 1.0 1.13545 1.13137 23/08
Exness - Live 1.12660 1.12673 1.3 1.13264 1.12339 08/09
Forex.com - Live 1.13387 1.13406 1.9 1.13544 1.13146 23/08
ForexClub - Live 1.13392 1.13402 1.0 1.13550 1.13144 23/08
FXCM - Live 1.13395 1.13397 0.2 1.13552 1.13147 23/08
* -
Bao gồm tiền hoa hồng