Tin Tức Nóng Hổi
0

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới EUR/USD

So sánh Ký hiệu:
HOẶC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
FXGrow - Live 1.13746 1.13751 0.5 1.13912 1.13599 9:17:02
FP Markets - Live 1.13741 1.13753 1.2 1.13907 1.13593 9:17:02
OCTA FX - Live 1.13738 1.13747 0.9 1.13908 1.13599 9:16:50
Markets.com - Live 1.13733 1.13763 3.0 1.13896 1.13634 9:16:47
FxNet - Live 1.16545 1.16548 0.3 1.16842 1.16302 24/07
GO Markets - Live 1.13936 1.13939 0.3 1.13948 1.13565 19/12
ForexClub - Live 1.13744 1.13749 0.5 1.13910 1.13600 9:16:50
FXCM - Live 1.13745 1.13747 0.2 1.13911 1.13599 9:16:55
FXPro - Live 1.13737 1.13755 1.8 1.13903 1.13594 9:16:48
Oanda - Live 1.15644 1.15704 6.0 1.16102 1.15585 03/08
Admiral Markets - Live 1.13745 1.13751 0.6 1.13909 1.13595 9:17:01
Avatrade - Live 1.13741 1.13754 1.3 1.13905 1.13643 9:17:02
DF Markets - Live 1.13744 1.13752 0.8 1.13906 1.13639 9:17:03
Exness - Live 1.12660 1.12673 1.3 1.13264 1.12339 08/09
FBS - Live 1.13744 1.13748 1.1 1.13906 1.13593 9:17:03
Forex.com - Live 1.14101 1.14161 6.0 1.15358 1.13875 10/08
Forex4you - Live 1.13747 1.13748 0.1 1.13911 1.13648 9:17:03
* -
Bao gồm tiền hoa hồng