Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới EUR/AUD

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
FXGrow - Live 1.68971 1.68996 2.5 1.70679 1.68923 02/03
FP Markets - Live 1.60502 1.60523 2.1 1.60720 1.59833 01/03
OCTA FX - Live 1.60340 1.60368 2.8 1.60358 1.59962 01/03
Markets.com - Live 1.61971 1.62001 3.0 1.62405 1.61693 18/09
FxNet - Live 1.61962 1.62007 4.5 1.62397 1.61685 18/09
GO Markets - Live 1.61716 1.61726 1.0 1.62287 1.61307 18/02
Oanda - Live 1.65850 1.66050 20.0 1.66859 1.65715 08/05
FXCM - Live 1.60628 1.60635 0.7 1.60887 1.60493 08/07
FXPro - Live 1.61877 1.62064 18.7 1.62537 1.61817 28/06
Admiral Markets - Live 1.61984 1.61997 1.3 1.62415 1.61703 18/09
Avatrade - Live 1.64087 1.64121 3.4 1.64161 1.62860 23/06
DF Markets - Live 1.57250 1.57304 5.4 1.57344 1.57020 19/04
Exness - Live 1.47307 1.47338 3.1 1.47432 1.45789 08/09
Forex.com - Live 1.56225 1.56386 16.1 1.57010 1.56038 10/08
Forex4you - Live 1.60440 1.60576 13.6 1.60720 1.59833 01/03
ForexClub - Live 1.59444 1.59487 4.3 1.60007 1.59279 08/03
* -
Bao gồm tiền hoa hồng