Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới CHF/JPY

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
FXPro - Live 110.427 110.477 5.0 110.561 110.194 28/06
FP Markets - Live 112.007 112.047 4.0 112.165 111.479 01/03
OCTA FX - Live 111.889 111.912 2.3 111.916 111.499 01/03
Markets.com - Live 114.694 114.725 3.1 115.452 114.660 18/09
FxNet - Live 114.670 114.730 6.0 115.437 114.645 18/09
GO Markets - Live 111.702 111.710 0.8 112.007 111.643 18/02
FXCM - Live 109.330 109.332 0.2 109.521 109.236 08/07
Oanda - Live 109.728 109.928 20.0 109.932 109.095 08/05
FXGrow - Live 112.186 112.223 3.7 112.232 111.333 02/03
Avatrade - Live 109.939 109.966 2.7 109.990 108.998 23/06
DF Markets - Live 110.319 110.344 2.5 110.466 110.186 19/04
Exness - Live 105.295 105.324 2.9 105.408 104.707 08/09
Forex.com - Live 111.208 111.491 28.3 111.749 111.067 10/08
Forex4you - Live 112.012 112.055 4.3 112.165 111.593 01/03
ForexClub - Live 110.216 110.253 3.7 110.413 109.873 08/03
* -
Bao gồm tiền hoa hồng