Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

So Sánh Báo Giá Nhà Môi Giới CAD/CHF

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Nhà môi giới Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
Avatrade - Live 0.73842 0.73878 3.6 0.74594 0.73839 23/06
DF Markets - Live 0.75754 0.75787 3.3 0.75930 0.75676 19/04
Exness - Live 0.75183 0.75213 3.0 0.75365 0.74878 08/09
Forex.com - Live 0.75620 0.75841 22.1 0.76227 0.75620 10/08
Forex4you - Live 0.75117 0.75166 4.9 0.76174 0.75052 01/03
ForexClub - Live 0.75180 0.75210 3.0 0.75297 0.74945 08/03
FP Markets - Live 0.75052 0.75133 8.1 0.76169 0.75052 01/03
FXCM - Live 0.76047 0.76053 0.6 0.76117 0.75695 08/07
FXGrow - Live 0.72294 0.72323 2.9 0.72294 0.71628 02/03
FXPro - Live 0.74550 0.74585 3.5 0.74674 0.74342 28/06
GO Markets - Live 0.74032 0.74039 0.7 0.74120 0.73870 18/02
Markets.com - Live 0.69067 0.69095 2.8 0.69102 0.68938 18/09
Oanda - Live 0.69635 0.69791 15.6 0.69785 0.69478 08/05
OCTA FX - Live 0.75786 0.75807 2.1 0.75833 0.75728 01/03
* -
Bao gồm tiền hoa hồng