Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết

Avatrade Báo Giá Forex

So sánh Ký hiệu:
HOặC
So Sánh Nhà Môi Giới:
Ký hiệu Mua Bán Chênh lệch (*) Cao Thấp Thời gian
EUR/USD 1.13686 1.13699 1.3 1.13772 1.12825 23/06
GBP/USD 1.27448 1.27468 2.0 1.27461 1.26414 23/06
USD/JPY 107.330 107.345 1.5 107.727 107.038 23/06
USD/CHF 0.97610 0.97630 2.0 0.98378 0.97555 23/06
AUD/USD 0.69271 0.69289 1.8 0.69371 0.69025 23/06
EUR/GBP 0.89190 0.89210 2.0 0.89445 0.88841 23/06
USD/CAD 1.32158 1.32183 2.5 1.32283 1.31612 23/06
NZD/USD 0.65872 0.65900 2.8 0.66029 0.65529 23/06
EUR/JPY 122.022 122.044 2.2 122.115 120.943 23/06
EUR/CHF 1.10977 1.11000 2.3 1.11258 1.10741 23/06
GBP/JPY 136.792 136.822 3.0 136.829 135.933 23/06
GBP/CHF 1.24407 1.24444 3.7 1.24913 1.24104 23/06
CHF/JPY 109.939 109.966 2.7 109.990 108.998 23/06
CAD/CHF 0.73842 0.73878 3.6 0.74594 0.73839 23/06
EUR/AUD 1.64087 1.64121 3.4 1.64161 1.62860 23/06
EUR/CAD 1.50243 1.50279 3.6 1.50289 1.48780 23/06
USD/ZAR 14.3246 14.3554 308.0 14.4385 14.2986 23/06
USD/TRY 5.8124 5.8245 121.0 5.8371 5.7535 23/06
USD/MXN 19.1091 19.1238 147.0 19.1599 18.9687 23/06
USD/SEK 9.3525 9.3565 40.0 9.4269 9.3408 23/06
AUD/JPY 74.350 74.376 2.6 74.526 74.132 23/06
AUD/NZD 1.05130 1.05172 4.2 1.05357 1.04963 23/06
* -
Bao gồm tiền hoa hồng